Tuesday, September 9, 2014

BAB 2 TING 4: PENINGKATAN EKONOMI TAMADUN CHINA

Tamadun China terkenal dengan pengenalan pelbagai teknologi dalam bidang pertanian. Mereka telah mencipta beberapa peralatan pertanian serta kaedah pertanian yang diguna sehingga ke hari ini. Malaysia turut memberikan keutamaan kepada kegiatan pertanian sebagai satu membangunkan negara.   


a)            Namakan sumbangan Tamadun China dalam bidang pertanian?
                i)             ..................................................................................................................................
                ii)            ...................................................................................................................................
                iii)           ...................................................................................................................................

b)         Pada pendapat kamu, mengapakah masyarakat Tamadun China mampu memperkenalkan pelbagai peralatan dan kaedah pertanian pada masa tersebut?
                i)             ...................................................................................................................................
                ii)            ..................................................................................................................................

c)         Apakah kemajuan dalam bidang pertanian yang telah dicapai oleh negara kita pada masa kini?
 i)            ......................................................................................................................................
             ii)            .................................................................................................................................

 d)        Bagaimanakah kerajaan Malaysia boleh meningkatkan lagi pencapaiannya dalam bidang pertanian?
 i)            .....................................................................................................................................
            ii)            ................................................................................................................................
           iii)           ...................................................................................................................................


No comments:

Post a Comment