Tuesday, September 9, 2014

BAB 5 TING 5: SISTEM AHLI


Sistem Ahli yang diperkenalkan pada Januari 1951 menjadi asas ke arah berkerajaan sendiri bagi Persekutuan Tanah Melayu.

 
(a)
Nyatakan ciri-ciri  Sistem  Ahli                                                    [4 markah]
 
 
(b)
Jelaskan kepentingan Sistem Ahli dalam sejarah pembentukan Persekutuan
Tanah Melayu yang merdeka.                                                     [4 markah]
 
 
(c)
i) Mengapakah negara kita memerlukan pemimpin yang    
   berwibawa?                                                                                 [6markah]                                                              
 
       
 ii) Sebagai seorang pelajar, apakah persediaan yang perlu anda lakukan
     untuk menjadi  pemimpin negara pada masa depan?        [6 markah]


SISTEM AHLI merupakan kabinet bayangan yang di panggil sebagai AHLI.
Mereka diberi latihan untuk mentadbir negara apabila Persekutuan Tanah
Melayu mencapai kemerdekaan kelak.
 


DATO ONN JAAFAR - AHLI DALAM NEGERI
 
 
Gambar di bawah ialah barisan anggota Kabinet yang hari ini dipanggil sebagai Menteri.
 

 
 

No comments:

Post a Comment