Tuesday, September 9, 2014

BAB 3 TING 4: KERAJAAN AGRARIA

Ini adalah soalan percubaan sbp 2014. Anda boleh membuat latihan berdasarkan soalan ini. Bab 3 tingkatan 4 adalah satu tajuk yang penting dalam peperiksaan. Tajuk berkaitan maritim telah disoal dalam SPM 2013 dan SPM ulangan 2014. Beri perhatian kepada agraria dan pengaruh Hindu-Buddha. 

(a)    Jelaskan aktiviti pertanian yang dijalankan oleh masyarakat awal di Asia                               Tenggara.            

(b)     Mengapakah kerajaan Angkor maju dalam bidang pertanian?

(c)    (i) Apakah manfaat yang diperolehi sekiranya Malaysia menjadi sebuah negara                      pertanian yang  maju?  
    

(ii)    Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan Malaysia           sebagai sebuah negara pertanian yang maju? 


Ulasan:  Soalan a dan b memerlukan calon memberi fakta berkaitan dengan aktiviti kerajaan agraria dan faktor kemajuan kerajaan Angkor dalam pertanian. 

Soalan c i dan iimemberi ruang sepenuhnya kepada calon untuk memberi pendapat sendiri, iaitu soalan KBKK. Soalan berkaitan kerajaan agraria dan maritim adalah soalan popular kepada calon.

sumber :http://antoniomeetsvietnam.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment