Friday, September 19, 2014

BAB 5 TING 5: SURUHANJAYA REID DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada bulan mac 1956 sebagai persediaan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu.

1.   Namakan anggota Suruhanjaya ini.
2.   Apakah tugas Suruhanjaya tersebut?

      i)....

     ii)...


3.   Nyatakan dua perkara yang dipersetujui sebagai tolak ansur antara kaum dalam
      penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

     i)...

     ii)....

4.   Jelaskan isi-isi penting yang telah dipersetujui dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.

     i)...

     ii)....

     iii)....

5.  Pada pandangan anda, mengapakah tolak ansur antara kaum mudah di capai ketika proses
     penggubalan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957.

     i)...

     ii)....

     iii)....

6.   Terangkan kesannya jika rakyat Malaysia pada masakini gagal mengamalkan sikap bertolak ansur
      seperti mana rakyat terdahulu.    [3 markah]

      ......................................................................................................................................................
      ......................................................................................................................................................
      ......................................................................................................................................................

7.   Cadangkan langkah-langkah untuk mengukuhkan semangat kerjasama dan bertolak ansur dalam
      kalangan rakyat Malaysia pada masa kini.

      ......................................................................................................................................................
      ......................................................................................................................................................
      ......................................................................................................................................................

             sumber:http://www.arkib.gov.my/en/web/guest/suruhanjaya-perlembagaan-reid

   

No comments:

Post a Comment