Wednesday, September 10, 2014

BAB 10 TING 4: PERBANDARAN DAN PENGANGKUTAN

Kemajuan perbandaran dan infrastruktur di Tanah Melayu merupakan kesan daripada kemajuan ekonomi semasa pentadbiran British.

a) Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan bandar-bandar baru pada
     pertengahan kurun ke-19 sehingga awal kurun ke-20.                                                      [6 markah]

(b)  Huraikan sebab-sebab yang mempengaruhi perkembangan sistem pengangkutan  dan
       perhubungan pada penghujung kurun ke-19 sehingga awal kurun ke-20.                     
                                                                                                                                                 [4 markah]

(c) i)       Sebagai warganegara Malaysia, cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi
               memastikan pembangunan ekonomi negara kita berterusan.                                       
                                                                                                                                                 [6 markah]
     ii)       Apakah kejayaan Malaysia dalam menyediakan kemudahan bertaraf dunia selepas
               negara mencapai kemerdekaan?
                                                                                                                                                 [4 markah]

Sediakan contoh jawapan berdasarkan kata kunci dibawah.

a)   perkembangan pesat ekonomi
      - kaya sumber semulajadi     
      - pusat kegiatan ekonomi penjajah

      Perkembangan kegiatan perlombongan
-          Pertambahan penduduk
-          Fungsi – kumpul hasil
-          Pusat perniagaan keperluan harian
-          Menambah fungsi bandar –pentadbiran, perbankan
-          Pekan berkembang jadi bandar
-          Seperti Ipoh, Kuala Lumpur

Perkembangan sistem pengangkutan
-          Kedudukan strategik
-          Menjadi penghubung kepada bandar lain
-          KL menghubungkan Ipoh, Seremban, Pelabuhan Klang

     [ penjelasan: Banyak lagi isi-isi yang berkaitan. Cukup sekadar mengingat 6-10 isi untuk
     menjawab soalan ini, atau mengikut kemampuan anda. Bagi pelajar sederhana dapat memberi       
     4- 6 isi sudah memadai]b) Faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem pengangkutan dan perhubungan ialah

Pembinaan jalan keretapi
-          untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah
-          dari kawasan perlombongan ke pelabuhan
-          contoh landasan keretapi Taiping dengan Port Weld

   Menghubungkan bandar-bandar besar
-                        -           KL dengan Ipoh, Seberang Perai, Seremban, Singapura
 
  Menggalakkan pembukaan tanah baru
-          di kawasan pedalaman untuk tanaman getah
-          orang Eropah hanya melabur di Johor setelah ada jalan keretapi
-          mempercepatkan pengangkutan dan
-          membawa muatan yang banyak

Pengenalan kenderaan bermotor
-                       -          pembinaan jalanraya berkembang
-                      -            mengangkut bijih timah dan getah     

                                                                                                                                                                           [ Penjelasan : untuk memudahkan pelajar mengingat fakta, cukup sekadar mengingat 2 fakta serta huraian dan contoh.]


IPOH RAILWAY STATIONS

Port Weld / Kuala Sepetang today
Station Keretapi Simpang - Port Weld
No comments:

Post a Comment