Tuesday, September 9, 2014

BAB 9 TING 5: PERTUBUHAN SERANTAU (ASEAN)

Malaysia telah menyertai Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) dan telah bergiat secara aktif.  Ms255-260

(a) Namakan mana-mana dua anggota ASEAN selain Malaysia? 
      i)  ..................................................................................................
     ii)  ..................................................................................................


(b) Berikan dua matlamat penubuhan ASEAN. 

      i)  ..................................................................................................
     ii)  ..................................................................................................

(c) Senaraikan dua sumbangan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN

      i)  ..................................................................................................
     ii)  ..................................................................................................


(d) Nyatakan dua faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai ASEAN
      i)  ..................................................................................................
     ii)  ..................................................................................................

(e) Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menyertai pertubuhan         
      serantau seperti ASEAN?
      ........................................................................................................
      ........................................................................................................

      ........................................................................................................

No comments:

Post a Comment