Saturday, September 20, 2014

BAB 8 TING 5: DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

LAPORAN YANG DIKELUARKAN  / undang-undang  BERKAITAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN


 1. Laporan Barnes 1950
 2. Laporan Fenn-Wu 1951
 3. Ordinan Pelajaran 1952
 4. Penyata Razak 1956
 5. Ordinan Pelajaran 1957  ( digubal berdasarkan Penyata Razak)
 6. Laporan Rahman Talib 1950
 7. Akta  Pelajaran 1961  ( digubal berdasarkan Laporan Rahman Talib)
 8. Kajian Aminuddin Baki 1965
 9. Jawatankuasa Kabinet 1974
 10. Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979
# ordinan dan akta merujuk kepada undang-undang
USAHA MEWUJUDKAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN MELALUI PENYATA RAZAK/ ORDINAN PELAJARAN 1957

 • menubuhkan sekolah UMUM yang guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
 • menubuhkan sekolah Jenis Umum yang gunakan bahasa Inggeris,Cina atau Tamil
 • menubuhkan sekolah Menengah Melayu -guna Bahasa Melayu
 • menubuhkan sekolah Menengah Inggeris  - guna bahasa Inggeris
 • Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris wajib diajar

PERUBAHAN DASAR PENDIDIKAN MELALUI LAPORAN RAHMAN TALIB

 • Sekolah Umum ditukar menjadi Sekolah Kebangsaan
 • Sekolah jenis Umum bertukar menjadi Sekolah Jenis Kebangsaan
 • Sekolah rendah Inggeris akan mengunakan Bahasa Melayu
 • Sekolah menengah menggunakan Bahasa Melayu
 • Semua peperiksaan awam dalam Bahasa Melayu
 • Bahasa Cina dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan (minimum 15 orang)
 • Pendidikan Islam diajar di Sekolah bantuan kerajaan ( minimum 15orang)

Pembentukan dasar pendidikan kebangsaan adalah tindakan yang wajar. Mengapa?

 • melahirkan modal insan yang seimbang
 • mengukuhkan perpaduan kaum
 • melahirkan tenaga kerja terlatih /mahir
 • mewujudkan sistem pendidikan yang seragam
 • memajukan/ memantapkan sistem pendidikan negara
 • memajukan negara
 • melahirkan rakyat yang cintakan  negara
 • menetapkan hala tuju pendidikan negara
 • menaikkan imej negara

Jelaskan langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk memajukan pendidikan di Malaysia.

 • Mendirikan sekolah
 • Bantuan buku teks
 • Guru terlatih
 • Peruntukan tahunan
 • Pendidikan percuma
 • mendirikan universiti/ IPTA
      ....... tambah lagi jawapan di atas. Lihat apa yang ada disekeliling anda atau apa yang anda dapat di       sekolah. Boleh kongsikan di ruangan komen.


Terangkan kepentingan pendidikan kepada sesebuah negara seperti Malaysia.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment