Sunday, October 9, 2011

SOALAN STRUKTUR TINGKATAN 4 ( BAB 2,3,5,6,10)


SOALAN STRUKTUR
TINGKATAN 4


BAB 2            :PENINGKATAN TAMADUN

1.         Peningkatan tamadun China merangkumi aspek pemerintahan, perundangan dan perluasan kuasa.

(a)       Nyatakan bentuk pemerintahan Dinasti Chin.
            (i)         .......................................................................................
            (ii)        .......................................................................................

(b)       Jelaskan undang-undang berdasarkan falsafah legalisme yang dilaksanakan oleh tamadun China.
(i)         ...........................................................................................
            (ii)        ........................................................................................
(c)        Siapakah maharaja yang berjaya membina empayar tamadun China?
            (i)         .......................................................................................
(d)       Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah perluasan kuasa dilakukan oleh sesebuah empayar?
            (i)         ...........................................................................................
            (ii)        ............................................................................................
(e)       Sebagai seprang earganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang?
(i)         ........................................................................................
            (ii)        .....................................................................................
(iii)       ......................................................................................

Sumber : Kelantan 2011


2          Peningkatan Tamadun India berlaku dalam aspek politik, ekonomi dan sosial
(a)       Nyatakan tiga kegiatan ekonomi dalam tamadun India.
(i)         ...................................................................................
            (ii)        ..................................................................................
(iii)       ...................................................................................


(b)       Apakah yang anda faham tentang sresthin dalam perkembangan ekonomi tamadun India
(i)         ...................................................................................
            (ii)        ................................................................................


(c)        Nyatakan tiga pencapaian sector pertanian dalam tamadun China.
(i)         ..........................................................................................
            (ii)        ......................................................................................
(iii)       .......................................................................................


(d)       Jelaskan ikhtibar daripada perkembangan ekonomi tamadun  India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju.
(i)         .........................................................................................
            (ii)        ........................................................................................
(iii)       .......................................................................................

Sumber: Negeri Sembilan

BAB 3 : TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
3.
(a)       Senaraikan tiga pengaruh Hindu dan Buddha yang terdapat dalam sistem pemerintahan kerajaan awal di Asia Tenggara.
(i)         ........................................................................................
            (ii)        .....................................................................................
(iii)       ...................................................................................

(b)       Berikan tiga kepentingan bahasa Sanskrit dalam kerajaan awal.

(i)         ......................................................................................
            (ii)        ..................................................................................
(iii)       ....................................................................................

(c)        Nyatakan dua maklumat pada batu bersurat yang terdapat ditapak-tapak sejarah awal di Asia Tenggara.
(i)         ....................................................................................
            (ii)        .................................................................................

(d)       Pada pendapat anda, apakah pengaruh Hindu- Buddha yang masih diwarisisehingga kini.
(i)         .................................................................................
            (ii)        ...............................................................................
(iii)       ...............................................................................

Sumber : Terengganu 2011


BAB 5: PENYEBARAN ISLAM DI MADINAH
4.         Perjanjian Aqabah menjadi pendorong kepada berlakunya penghjijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah.

(a)       Siapakah yang menandatangani Perjanjian Aqabah.

(i)         .......................................................................................
(b)       Apakah masalah yang dihadapi masyarakat madinah sebelum penghijrahan nabi Muhammad SAW?
(i)         .......................................................................................
(c)        Senaraikan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama.
(i)         ........................................................................................
            (ii)        .....................................................................................
 (d)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah?
(i)         ..........................................................................................
            (ii)        ........................................................................................
(iii)       .......................................................................................
(e)       Jelaskan ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa Perjanjian Aqabah.
(i)         ...........................................................................................
            (ii)        .......................................................................................
(iii)       .......................................................................................

Sumber :Johor/ Perak 2011


5          Pembukaan Kota Makkah : 630 Masehi bersamaan 8 Hijrah
(a)       Nyatakan sebab pembukaan semula kota Makkah
(i)         ......................................................................................
            (ii)        .....................................................................................

(b)       Jelaskan faktor yang membawa kejayaan kepada pembukaan semula Kota Makkah.

(i)         .....................................................................................
            (ii)        ....................................................................................
(iii)       ..................................................................................
(c)        Apakah kepentingan pembukaan semula kota Makkah kepoada umat Islam?
(i)         ....................................................................................
            (ii)        .................................................................................
(iii)       ..................................................................................

(d)       Pada pendapat anda, mengapakah keamanan dan kesejahteraan negara perlu dikekalkan?
(i)         ..................................................................................
            (ii)        ................................................................................
(iii)       ..................................................................................
Sumber : Kelantan 2011


BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA

6          Jadual merujuk kepada pemerintahan Khulafa al-Rasyidin

Nama Khalifah
Masa Pemerintahan
Uthman bin Affan
644-656M
Ali bin Abi Talib
656-661M

(a)       Nyatakan sifat keperibadian yang dimiliki oleh Khalifah Uthman bin Affan.
(i)         ..........................................................................................
            (ii)        ......................................................................................

(b)      Senaraikan sumbangan Khalifah Uthman bin Affan kepada kemajuan kerajaan islam
(i)         .....................................................................................
            (ii)        .....................................................................................

(c)        Nyatakan latar belakang Saidina Ali in Abu Talib
(i)         .....................................................................................
           (ii)        ....................................................................................
(d)       Nyatakan bukti Khalifah Ali bin Abu Talib sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara.
(i)         ..........................................................................
            (ii)        .........................................................................

(e)       Pada pendapat anda mengapa Islam menekankan konsep syura (bermesyuarah) dalam pemilihan pemimpin?
(i)         ...............................................................................
           (ii)        ...........................................................................
SUMBER: Terengganu 2011


Bab 10 :     Kemasukan buruh ke Tanah Melayu  
7          ..............
(a)       Apakah faktor  yang mendorong kemasukan buruh/imigran dari China dan India ke Tanah Melayu
(i)         .............................................................................
            (ii)        ............................................................................
(b)       Namakan cara kemasukan imigran/buruh ke Tanah Melayu pada kurun ke-19 dan ke-20.
(i)    Imigran Cina : …………………,....
(ii)    Imigran India :………………………
(c)        Nyatakan tiga ciri masyarakat berbilang kaum (majmuk) di Tanah Melayu.
(i)         ..................................................................................
            (ii)        ...................................................................................
            (iii)       .....................................................................................
(d)       Pada pendapat anda apakah cara untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia
(i)         ......................................................................................
            (ii)        ....................................................................................
            (iii)       ....................................................................................
SUMBER : TERENGGANU 2010


8.         Jadual menunjukkan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British.
Tahun
Undang-undang tanah
1913
Akta Tanah Simpanan Melayu
1948
Land Order 1948  (Sarawak)

(a)       Nyatakan peraturan pemilikan tanah sebelum kedatangan BritisH
(i)         ...................................................................................
            (ii)        ....................................................................................
(b)       Mengapakah British memperkenalkan peraturan tanah di Tanah Melayu?
(i)         ......................................................................................
          (ii)        ......................................................................................
(c)        Nyatakan syarat yang terkandung dalam Akta Tanah Simpanan Melayu.
(i)         .................................................................................
            (ii)        .................................................................................
(d)       Nyatakan dua jenis tanah dalam Land Order1948 di Sarawak
(i)         ......................................................................................
           (ii)        ......................................................................................
(e)       Sebagai rakyat Malaysia mengapa kita perlu mempertahankan hak milik tanah kita daripada terlepas ke tangan orang asing?
(i)         .......................................................................................
            (ii)        .....................................................................................
SUMBER: KELANTAN 2011
2 comments: