Tuesday, October 12, 2010

BAB 9 TING 5 : PERANG DUNIA PERTAMA

1. (a) Jelaskan faktor-faktor yang membawa kepada berlakunya Perang Dunia Pertama

Faktor berlakunya Perang Dunia Pertama ialah negara-negara kecil bersatu membentuk sebuah negara bangsa yang lebih besar. Contohnya Jerman dan Austria. Setiap Negara mempunyai semangat nasionalisme yang berkobar-kobar sehingga sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing.


Faktor lain ialah berlaku persaingan untuk mendapatkan tanah jajahan. Setiap mendapatkan bahan mentah dan pasaran.

Perang berlaku kerana negara Eropah mempunyai dua pakatan iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Faktor lain ialah pembunuhan Franz Ferdinand dan isterinya oleh pengganas Serb.

(b) Jelaskan kesan Perang Dunia Pertama.

Kesan Perang Dunia Pertama ialah menamatkan pemerintahan beraja di Eropah. Persidangan Damai pada bulan Jun 1919 membawa kepada Perjanjian Versailles. Perjanjian ini mengubah peta Eropah dengan membentuk beberapa buah negara baru.Perang Dunia Pertama membawa kepada pembentukan Liga Bangsa.

Kesan lain ialah negara berperang mengalami inflasi yang tinggi. Negara ini juga menanggung beban hutang peperangan yang tinggi. Berlaku masalah pengangguran.


Pasaran dunia diambil alih oleh Amerika dan Jepun. Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya. Perang Dunia Pertama juga menyebabkan korban nyawa yang besar.

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan ?

Peperangan boleh dielakkan jika semua Negara menjalin hubungan persahabatan. Mereka juga boleh mengamalkan dasar berkecuali / tidak memihak
kepada mana-mana blok. Setiap Negara juga mesti menghormati kedaulatan negara lain. Ini termasuk tidak mencampuri urusan negara lain.

Setiap Negara boleh menyertai pertubuhan-pertubuhan serantau / dunia.
Ini membolehkan pertelingkahan diatasi secara rundingan. Setiap Negara perlu mengamalkan sikap toleransi dan mengelak perlumbaan senjata.


No comments:

Post a Comment