Saturday, October 9, 2010

BAB 2 TING 5 :GERAKAN ISLAH
Gerakan Islah / Kaum Muda(a) Apakah maksud Gerakan Islah?

 • Usaha mendorong masyarakat Melayu
 • Membetulkan pandangan terhadap Islam
 • Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
(b) Namakan tokoh yang mempelopori Gerakan Islah.
• Sheikh Tahir Jalaluddin
• Syed Syeikh Al- Hadi
• Dr. Burhanuddin Helmy

(b) Akhbar yang diterbitkan oleh Kaum Muda untuk menyebarkan idea dan perjuangan mereka.
• Al-Imam
• Neracha
• Idaran Zaman
• Pengasuh

(c) Apakah matlamat perjuangan Kaum Muda ?
• Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
• Gesaan memajukan ekonomi, politik, sosial orang Melayu
• Mengkritik raja dan pembesar yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
• Menuntut ilmu
• Mempelajari tawarikh atau sejarah
• Mengkritik penjajah


(d) Mengapakah Gerakan Islah tidak dapat bergerak dengan berkesan di Negeri-negeri Melayu ?
• Tentangan daripada Kaum Tua / alim ulama
• Gerakan ini hanya dapat bergerak dengan baik di negeri-negeri Selat sahaja
• Sekatan Undang-undang yang tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah
• Sultan tidak membenarkan sebarang kegiatan dakwah Kaum Muda
• Risalah dan buku Kaum Muda dilarang

(f) Nyatakan
cara perjuangan Kaum Muda

 • Melalui akhbar dan majalah Al-Imam, neracha, Idaran Zaman dan Pengasuh
 • Menyebarkan idea pembaharuan Islam
 • Menyedarkan orang Melayu
 • Mengkritik penjajah , raja dan pembesar Melayu
 • Melalui pendidikan
 • Menubuhkan madrasah
 • Memberi pendidikan ilmu dunia dan akhirat
 • Memberi peluang pendidikan kepada kaum wanita
 • Melalui kegiatan dakwah
 • Penyebaran risalah


1 comment: