Sunday, October 24, 2010

BAB 10 TING 4: KEDATANGAN BURUH KE TANAH MELAYU

Jadual berikut menerangkan tentang bilangan kemasukan imigran ke Tanah Melayu.

Tahun

Negeri Melayu Bersekutu

Negeri Selat

1891

163 000

228 000

1901

300 000

282 000

(a) Berikan dua faktor yang mempengaruhi kemasukan imigran China dan India ke Tanah Melayu .

(i) Kekayaan sumber alam

(ii) kemakmuran ekonomi

(iii) Kestabilan politik

(iv) Galakan penjajah

(v) Keperluan sumber tenaga manusia

(b) Apakah kesan daripada kewujudan masyarakat berbilang kaum di Malaysia?

(i) Petempatan berbeza mengikut kaum

(ii) Pekerjaan berbeza mengikut kaum

(iii) Orang Melayu bertani/tinggal di luar Bandar

(iv) Orang India menjadi buruh/tinggal diestet

(v) Orang China berniaga/sektor perlombongan/tinggal di bandar

(vi) Bahasa pertuturan berbeza

(c) Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu ?

(i) Menghayati Rukun Negara

(ii) Mengamalkan konsep kejiranan

(iii) Memperkasakan Rukun Tetangga

(iv) Melaksanakan program perpaduan di sekolah/RIMUP

(v) Melancarkan konsep 1 Malaysia

(d) Pada pandangan anda, apakah faktor yang mempengaruhi kedatangan pekerja asing ke negara kita ?

(i) peluang pekerjaan yang banyak

(ii) kestabilan politik

(iii) perkembangan ekonomi yang pesat

(iv) rakyat Malaysia yang mesra

No comments:

Post a Comment