Tuesday, October 12, 2010

BAB 6 TING 5 : PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA MALAYSIA

1 Pada 27 Mei 1961 pengumuman tentang cadangan gagasan Malaysia telah dibuat.

(a) Siapakah yang mengumumkannya?

i......................................................................................................

(b) Bedasarkan rajah di atas, jelaskan tiga faktor politik yang mendorong pembentukan Malaysia.
i........................................................................................................
ii......................................................................................................
iii.....................................................................................................

(c) Nyatakan dua parti politik di Sarawak yang menyokong penubuhan Malaysia?
i........................................................................................................
ii.....................................................................................................

(d) Nyatakan dua perkara yang dinyatakan dalam hak wilayah asingan yang dikehendaki oleh
Sabah dan Sarawak.

i......................................................................................................
ii......................................................................................................

(e) Jika anda merupakan seorang pemimpin di Sarawak atau Sabah ketika itu, nyata cara anda boleh membantu menjayakan gagasan penubuhan Malaysia.
i....................................................................................................
ii....................................................................................................

No comments:

Post a Comment