Sunday, October 24, 2010

BAB 9 TING 5 : CABARAN MASA DEPAN

Melahirkan k-masyarakat atau k-society adalah satu keperluan dalam menghadapi persaingan globalisasi.
(a) Apakah keburukan globalisasi kepada negara kita? [5 markah]
Keburukan globalisasi kepada negara kita ialah meningkatkan jurang perbezaan antara bandar dengan luar bandar. Globalisasi juga meningkatkan jurang antara negara maju dengan negara membangun. Globalisasi boleh menyekat peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia. Seterusnya ianya akan merendahkan taraf hidup penduduk yang gagal memahami globalisasi. Globalisasi seteruusnya akan menghindarkan perkembangan sosial.
(b) Jelaskan usaha-usaha kerajaan dalam melahirkan masyarakat yang berpengetahuan (k-masyarakat). [7 markah]
Usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan (k-masyarakat) iailah membangun dan menyusun semula sitsem pendidikan di Malaysia. Sekolah Wawasan telah dibuka untuk memupuk perpaduan antara kaum. Sekolah wawasan berupaya meningkatkan interaksi murid pelbagai kaum untuk meningkatkan daya saing. Sekolah Bestari yang dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat juga dimulakan. Seterusnya uasaha memupuk rasa cinta pada IT dikalangan pelajar dilakukan. Kerajaan juga mengubahsuai kurikulum untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan analitis .
(c) Pada pandangan anda, apakah kepentingan k-masyarakat kepada rakyat Malaysia? [8 markah]
K-masyarakat akan membolehkan rakyat Malaysia bersaing di peringkat antarabangsa. Rakyat juga mampu menguasai ilmu terkini dan teknologi baru. Maka k-masyarakat akan mengupayakankan masyarakat menjadi kreatif dan inovatif. Akhirnya mereka mampu menguasai dan mencipta teknologi baru. Rakyat juga akan menguasai bahasa asing. K- masyarakat akan melahirkan masyarakat yang bermaklumat dan seterusnya negara akan mencapai taraf negara maju menjelang 2020.

No comments:

Post a Comment