Thursday, October 7, 2010

BAB 1 TING 4 :TAMADUN INDUS

1 Tamadun Indus ialah tamadun terawal di India yang banyak menyumbang kepada pembentukan ketamadunan manusia.

(a) Beri dua kegiatan ekonomi masyarakat Indus.

(i) perdagangan dan pertanian
(ii) pertukangan dan pembuatan

(b) Nyatakan dua ciri bandar terancang dalam tamadun Indus.

(i) dikelilingai tembok dan dibahagi kepada dua bahagian
(ii) disusun mengikut blok-blok segiempat
(iii) mempunyai jalanraya yang lurus
(iv) mempunyai sistem kumbahan


(c) Senaraikan dua golongan masyarakat dalam organisasi sosial di Lembah Indus.

(i) golongan atasan iaitu pendeta dan pedagang
(ii) golongan bawahan iaitu petani dan buruh

(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada
perkembangan tamadun manusia.
(i) idea perancangan Bandar yang sistemetik
(ii) teknologi pembuatan batu bata
(iii) sikap keterbukaan

(e) Pada pandangan anda, apakah peranan generasi muda dalam mengekalkan kemajuan tamadun negara kita?

(i) bersifat terbuka dengan kemajuan teknologi
(ii) mengusai ilmu dan teknologi terkini
(iii)mengekalkan kemakmuran negara
(iv mewujudkan kestabilan dalam negara
(v) menyokong dasar pemabngunan negara

No comments:

Post a Comment