Sunday, October 24, 2010

BAB 9 TING 5 : MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN ANTARABANGSA

Negara-Negara Selatan juga dikenali sebagai Negara Dunia Ketiga. Negara-negara ini mempunyai banyak persamaan dari segi latar belakang dan politiknya.

(a) Apakah matlamat penubuhan kumpulan Negara- Negara Selatan?

Matlamatnya untuk atasi masalah harga eksport bahan mentah yang rendah.
Matlamat lain untuk meningkat kerjasama ekonomi dan teknikal negara anggota. Ini supaya mereka tidak bergantung kepada negara-negara maju.


(b) Nyatakan ciri-ciri Negara-Negara Selatan.

Ciri-ciri Negara –negara Selatan ialah dikenali sebagai negara Dunia Ketiga.
Negara –negara Selatan mempunyai persamaan latar belakang ekonomi, pernah dijajah oleh kuasa Barat dan masih bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah.

Negara ini juga tidak mempunyai kepakaran dan tidak mempunyai modal untuk memproses bahan mentah menjadikan barangan siap. Mereka menghadapi perdagangan yang tidak adil dengan Negara maju.Harga bahan mentah dikawal oleh negara maju dan dikenakan kadar faedah pinjaman modal yang tinggi.


(c) Jelaskan tindakan yang diambil oleh Negara-Negara Selatan untuk kemajuan negara anggota.

Tindakan yang diambil ialah menubuhkan Suruhanjaya Selatan-Selatan oleh Dato Seri Dr. Mahathir Mohamad. Kemudian penubuhan kumpulan 15 / atau G15 pada 1989. Sidang kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada 1990. Negara-Negara Selatan merancang projek kerjasama dalam bidang sains dan teknologi.

Suruhanjaya Selatan-Selatan menubuh Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan dan Teknologi di Kuala Lumpur (SITTDEC). Sistem Keistimewaan Perdagangan Global (GSTP) juga ditubuhkan. Kemudahan kredit dan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan juga disediakan. Ianya bagi mengatasi daripada bergantung kepada negara maju. Ini membolehkan mereka menentukan harga eksport. Seterusnya meningkat kerjasama ekonomi dan teknikal negara anggota.

1 comment: