Tuesday, October 12, 2010

BAB 6 TING 5 : PENGUKUHAN NEGARA & BANGSA MALAYSIA

Soalan 3. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada Julai 1963.

(a) Senaraikan dua cadangan daripada Suruhanjaya Cobbold untuk melindungi kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah.
• Diberikan kuasa menentukan dasar imigresen.
• Hak dan kedududukan bumiputera Sarawak dan Sabah dijamin.
• Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan.
• Perlembagaan Malaysia berasaskan kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948

(b) Berikan dua perkara penting dalam hak wilayah asingan.
• Ketua negeri.
• Bahasa kebangsaan.
• Agama Islam.
• Kedudukan istimewa penduduk asal negeri.
• Hal ehwal imigresen.
• Kerakyatan.
• Peruntukan kewangan
• Pelajaran

(c) Terangkan hasil tinjauan Suruhanjaya Cobbold ke atas penduduk Sabah dan Sarawak.

 • Satu pertiga menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat.
 • Satu pertiga menyokong dengan syarat.
 • Satu pertiga inginkan kemerdekaan dahulu

(d) Mengapakah Laporan Suruhanjaya Cobbold penting dalam pembentukan

Malaysia ?

 • Membuktikan majoriti penduduk Sarawak dan Sabah menyokong.

· Menafikan tuduhan pembentukan Malaysia merupakan satu bentuk

Neokolonialisme

(e) Pada pendapat anda, apakah iktibar yang dapat dipelajari daripada kejayaan pembentukan Malaysia ?

 • Berunding untuk mengatasi masalah.
 • Membuktikan kebijaksanaan tokoh tempatan.
 • Pemimpin sanggup bekerjasama
 • Bertolak ansur demi mencapai kesejahteraan bersama
 • Kerjasama daripada rakyat penting untuk kejayaan.

(f) Mengapakah tarikh pembentukan Malaysia ditunda kepada 16 September 1963.

 • Tentangan Indonesia
 • Tentangan Filipina
 • Laporan Suruhanjaya PBB lewat

(g) Nyatakan jawatankuasa yang ditubuhkan untuk menjayakan gagasan Malaysia.

 • Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia
 • Suruhanjaya Cobbold
 • Jawatankuasa Antara Kerajaan
Suruhanjaya PBB/ Suruhanjaya Lawrence Michealmore


No comments:

Post a Comment