Tuesday, August 18, 2015

Bab 8 Ting 5 : rancangan pembangunan ekonomi


1.   Jelaskan maksud Rancangan Pembangunan Lima Tahun yang dilaksanakan oleh kerajaan.

2.   Apakah penekanan utama dalam Rancangan Malaya Pertama  (4 M)

3.   Jelaskan usaha kerajaan untuk mencapai matlamat Rancangan Malaya Pertama.(6m)

4.   Jelaskan fokus utama kerajaan semasa melaksanakan Rancangan Malaysia Keempat. (4m)

5.   Bincangkan langkah yang boleh diambil untuk memastikan Malaysia berjaya mencapai sasaran 
      menjadi negara maju pada tahun 2020. (6m)    sumber : Buletin Sejarah Ogos 2013

No comments:

Post a Comment