Monday, August 17, 2015

Bab 5 Ting 4: Perjanjian Aqabah


4.         Perjanjian Aqabah menjadi pendorong kepada berlakunya penghjijrahan orang Islam dari Makkah ke Madinah.

(a)       Siapakah yang menandatangani Perjanjian Aqabah.

(i)         .......................................................................................
(b)       Apakah masalah yang dihadapi masyarakat madinah sebelum penghijrahan nabi Muhammad SAW?
(i)         .......................................................................................
(c)        Senaraikan kandungan Perjanjian Aqabah Pertama.
(i)         ........................................................................................
            (ii)        .....................................................................................
 (d)      Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah?
(i)         ..........................................................................................
            (ii)        ........................................................................................
(iii)       .......................................................................................
(e)       Jelaskan ikhtibar yang boleh diambil daripada peristiwa Perjanjian Aqabah.
(i)         ...........................................................................................
            (ii)        .......................................................................................
(iii)       .......................................................................................

No comments:

Post a Comment