Sunday, June 21, 2015

Peranan Akhbar dan Majalah Dalam Gerakan Kebangsaan

Akhbar dan majalah diakui telah memainkan peranan penting dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu mulai tahun 1930-an. Ini dapat dilihat daripada pernyataan berikut;
      “Melalui usaha memberikan maklumat, rakyat umum memahami isu politik, isu kebajikan rakyat, tuntutan demokrasi dan perjuangan kemerdekaan yang harus diperjuangkan oleh semua pihak. Akhbar-akhbar itu bukan sahaja berusaha menyedarkan rakyat umum, malah turut menyampaikan mesej kepada raja dan golongan bangsawan supaya bertindak demi kepentingan bangsa Melayu”
                                                  (Sumber: Ishak Saat dlm  KEMANUSIAAN 17 (2010), 65–89  (muat turun)

a)    Namakan dua akhbar atau majalah yang memainkan peranan tersebut.

        …………………………………………………………………………………………........................

        ………………………………………………………………………………………...........................
                                                                                                                                                        [ 2 markah]

b)   Nyatakan  dua  isu pendidikan yang dibangkitkan oleh akhbar Melayu pada tahun 1930 an.

        ………………………………………………………………………………………….....................

       ………………………………………………………………………………………..........................
                                                                                                                                   [2 markah]

c)   Pada pendapat anda, mengapakah akhbar dan majalah mampu mempengaruhi masyarakat   
       pada ketika itu.

             ………………………………………………………………………………………........................

             …………………………………………………………………………………………. ..................
    [2 markah]

       d)  Sekiranya anda sebagai seorang penulis akbar dan majalah pada masa kini, apakah isu                    berkaitan golongan remaja yang akan anda tulis?

             ………………………………………………………………………………………..........................

              ………………………………………………………………………………………….....................
                        [2 markah]    
e)   Adakah akhbar dan majalah masih memainkan peranan penting dalam proses membentuk masyarakat yang patriotik pada masa kini?
      Berikan penjelasan anda.

             ………………………………………………………………………………………..........................

            …………………………………………………………………………………………......................

                                                                                                                                          [2 markah ]


Cadangan jawapan
a)  Lembaga Malaya
           Majlis
           Utusan Melayu
           Warta Negara
           Fajar Sarawak
           Majalah Guru
           Pengasuh
           Bulan Melayu

     b)  Memajukan pendidikan orang Melayu
          Galakkan pendidikan untuk anak perempuan
          Menyeru orang Melayu meninggalkan sikap negative
          Menggalakkan tabungan untuk pendidikan anak-anak
          Mementingkan kemahiran tradisional seperti pertukangan
          Mementingkan pendidikan Bahasa Inggeris
          Meminta taraf sekolah Melayu dibaiki dengan memberi nilai ekonomi
          Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi
          Menyeru orang Melayu tidak meninggalkan pendidikan Islam
            Mengekalkan nilai-nilai baik masyarakat Melayu

     c)  Semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat
         Semangat ingin tahu
         Kemajuan sistem pendidikan
         Mudah di perolehi
         Harga mampu milik
         Tiada media sosial lain
         Penulisan yang bernas
         Kemunculan ramai wartawan yang berwibawa
         Menyediakan ruangan untuk soaljawab
         Menunjukkan semangat patriotik

    d)  Pengukuhan akhlak remaja
         Cabaran semasa
         Pendidikan remaja
         Kemahiran yang perlu dikuasai remaja
         Kepentingan sukan
         Penyalahgunaan dadah/bahan terlarang
         Masalah keruntuhan nilai-nilai agama/moral
           Semangat cintakan negara

    e)  Ya.
         Memaparkan berita kejayaan Malaysia.
         Menyeru kepada semangat perpaduan
         Memupuk semangat cintakan negara
         Menyiarkan masalah yang dihadapi rakyat

        Tidak
        Telivisyen dan radio lebih berpengaruh.
        Pembaca surat khabar berkurangan
        Beralih kepada media alternative
        Kurang rencana berkaitan patriotisme/cintakan negara
        Peranan diambil alih oleh sekolah/sistem pendidikan.
        Lambakan majalah hiburan /picisan.
        Kurang minat membaca dikalangan remaja.

# jawapan hendaklah dijawab dalam ayat lengkap

No comments:

Post a Comment