Sunday, June 21, 2015

Kerajaan Maritim

   sumber:http://www.keralatourismpackages.co.in/blog/wpcontent/uploads/2014/05/Calicut_1572.jpg


            Gambar di atas merupakan gambaran kegiatan utama kerajaan awal yang bersifat kerajaan maritim. Kerajaan maritim  sentiasa berusaha memajukan ekonomi perdagangan.

a)         Jika anda sebagai seorang anak raja semasa zaman kerajaan awal, jelaskan lokasi yang akan anda pilih untuk membina sebuah kerajaan maritim yang baru.
            ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                       [2 markah]
b)         Terangkan kemudahan yang akan anda bina untuk memajukan kerajaan maritim tersebut.
            ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                                                       [4 markah]
c)         Kejayaan kerajaan maritim bergantung kepada rakyatnya.
            Jelaskan peranan rakyat dalam membangunkan sesebuah kerajaan maritim.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                       [4 markah]

No comments:

Post a Comment